Sveicināti FasTracKids pasulē!
Izmantojiet katru iespēju, lai palīdzētu bērnam sagatavoties veiksmīgai nākotnei! FasTracKids programmās audzēkņi attīsta savas kognitīvās, emocionālās un sociālālās prasmes aktīvi un ar prieku pielietojos visus maņu veidus.
Bērni, kuri apmeklējuši FasTracKids nodarbības uzrāda labus rezultātus akadēmiskajās gaitās, valsts pārbaudījumos, mūzikā, rakstos, publiskajā runā – visās dzīves jomās.
Aktīvai ģimenes iesaistei ir liela nozīme bērna dzīves panākumos. Mēs piedāvājam dažādus veidus vecāku un vecvecāku iesaistei, lai atbalstītu bērnu FasTracKids programmu apguvē.
FasTrack Mācīšanās Potenciāla Novērtējums

FasTrack® Learning Potential Assessment (FLPA) ir revolucionārs rīks, kas palīdz atklāt un izprast jūsu bērna unikālos mācīšanās stīlus, balstoties uz slavenā amerikāņu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera radīto daudzpusīgā intelekta teoriju. Šī teorija atklāj, ka katra bērna intelekts ir unikāls, ietverot ne tikai tradicionālos akadēmiskos intelektus, piemēram, verbālo un loģisko-matemātisko, bet arī citus tikpat svarīgus intelekta veidus, kā vizuāli telpiskais, ķermeņa kustību, muzikālais, dabaszinātniskais, saskarsmes un pašizpratnes intelekts. FLPA ļauj noskaidrot, kādā veidā jūsu bērns mācās visefektīvāk, atklājot viņa spējas un mācīšanās paradumus. Zināšana par bērna mācīšanās stiliem ļauj vecākiem un pedagogiem pielāgot mācību metodes, lai maksimāli atbalstītu bērna attīstību un veicinātu viņa panākumus gan mācībās, gan nākotnes dzīvē. Tas nozīmē, ka, izmantojot FLPA, jūs varat palīdzēt savam bērnam attīstīt viņa dabiskās spējas un intereses visdažādākajās jomās - sākot no mūzikas un vizuālas uztveres līdz pat matemātikai un sociālajām prasmēm. Tas ir veids, kā atklāt un veicināt jūsu bērna unikālo potenciālu, nodrošinot viņam vislabāko iespējamo startu dzīvē.


Testēšana notiek individuālā 30 minūšu nodarbībā (klātienē Raunas ielā 44 vai ZOOM) caur kokrētu uzdevumu izpildi (izpildes veids ir izvēlē starp attēliem, rakstītprasme nav nepieciešama). Novērtēšanas sesijas beigās saņemsiet detalizētu ziņojumu, kurā būs izklāstīti bērna mācīšanās stili un izstrādāti padomi, kā efektīvi veicināt bērna turpmāko attīstību un mācīšanos.

Testēšanas un individuālā ziņojuma cena: 35 EUR*

*Montesori Kates skolas esošajiem un bijušajiem audzēkņiem 10% atlaide
FasTrack Fundamentals
Programma FasTrack® Fundamentals ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt jūsu bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā. Izmantojot FasTrack® mācību palīglīdzekli un mūsu metodiku, kas ir vērstas uz bērna pilnvērtīgu attīstību, programma FasTrack Fundamentals ļauj piemērot līdzsvarotu mācību pieeju attiecībā uz 3–8 gadus veciem bērniem. Mūsu sadarbību veicinošā klases vide sniedz jūsu bērnam iespēju attīstīt radošumu, sasniegt jaunus augstumus un pilnībā izmantot viņa potenciālu.
Programmas FasTrack Fundamentals ietvaros divu gadu garumā tiek sniegta izglītība, mācot 12 priekšmetus, sākot no nodarbības Radošā literatūra un beidzot ar nodarbību No ekonomikas līdz bioloģijai. Ikvienā nodarbībā jūsu bērnam būs jāpārvar izaicinājumi, balstoties uz īpaši šim nolūkam paredzētu izklaidējošu mācību plānu, kas palīdzēs raisīt mīlestību pret mācībām mūža garumā.

Nodarbības cena 30EUR/ maksājot par visu moduli 200EUR

(8 nodabrības)*


*Montesori Kates skolas esošajiem un bijušajiem audzēkņiem 10% atlaide

Programmas rezultāti
FasTrack® sniegtie ieguvumi:

Radošums – ļauj audzēkņiem izmantot viņu iztēli, lai risinātu sarežģītas problēmas.

Kritiskā domāšana – rosina audzēkņus analizēt un noformulēt jēdzienus un idejas.

Komunikācija – sniedz atbalstu audzēkņiem, lai viņi varētu noformulēt un skaidri izteikt domas.

Sadarbība – apvieno audzēkņus mazās komandās, lai radītu produktus un rastu risinājumus.

Pārliecība – sniedz drošību, lai bērni spētu pieņemt gan panākumus, gan neveiksmes.

Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

Progresa ziņojumi

Sagatavojot audzēkņus turpmākiem sasniegumiem skolā, mēs uzraugam ikviena bērna progresu, kā kritēriju izmantojot sistēmu FasTrack sniegtie ieguvumi. Pasniedzēji ir apguvuši novērošanas metodes, kas ļauj tiem precīzi novērtēt katra audzēkņa progresu.

Iknedēļas jaunumi

Visu programmu ietvaros tiek izsniegtas iknedēļas pārskata lapas, kas sniedz vecākiem ieskatu viņu bērnu nodarbībās. Ikviena pārskata lapa ir paredzēta, lai atspoguļotu bērnu apgūtās prasmes un sniegtu ieteikumus papildu mācībām mājās.Jau vairāk nekā piecpadsmit gadu laikā FasTracKids izglītības sistēma ir guvusi nozīmīgu ietekmi uz audzēkņu akadēmiskajiem sasniegumiem visā pasaulē. Programmas efektivitāti apliecinājis neatkarīgs pētījums, kurš parādīja, ka FasTrack Fundamentals programmas dalībnieki demonstrēja būtiski labāku sagatavotību skolas uzsākšanai.

13:00–17:00
Ceturtdienas
Sestdienas
FasTrack Mācīšanās Potenciāla Novērtējums
Laiks individuālajām sesijām
(saskaņojamas iepriekš)

14:00-16:00
10:00–12:00
FasTrack Fundamentals sākumskolas vecuma bērniem
Fastrack Fundamentals pirmsskolas vecuma bērniem
Pirmdienas
16:30-18:30
12:30- 14:30
Fastrack English sākumsskolas vecuma bērniem
Fastrack English pirmsskolas vecuma bērniem
FasTracKids nodarbību grafiks
FasTrack English
Mūsu programmā FasTrack® English valoda, kurā var iesaistīties, sākot no 3 gadu vecuma, izklaidējošā un interaktīvā veidā bērniem tiek mācīta angļu valoda. Atšķirībā no tradicionālajām angļu valodas mācīšanas metodēm FasTracKids piedāvā īpaši šim nolūkam izstrādātu mācību plānu, kurā ietvertas aktivitātes, kas sniedz bērniem visaptverošu un aizraujošu pieredzi. Šīs programmas ietvaros audzēkņi mācās no mūsu iemīļotā burvju mākslinieka Makaji. Makaji un viņa draugi māca angļu valodu ar spēļu, stāstu, mīklu un izaicinājumu starpniecību.
Programmas beigās bērniem ir nodrošināts stabils pamats turpmākai angļu valodas apguvei. Mūsu angļu valodas programma ir pielāgota Kembridžas Universitātes iesācēju eksāmenam, kas jānokārto daudziem skolniekiem, pirms tie iestājas angļu valodas akadēmijās vai starptautiskās skolās.

Maksa par nodarbību: 30 EUR/ maksājot par visu mēnesi- 100EUR*


*Montesori Kates skolas esošajiem un bijušajiem audzēkņiem 10% atlaide

Made on
Tilda